Bez kategorii,  Ludzie i Świat,  Technologie

Lubuskie Bony Wsparcia

W dniach 25 i 26.06.2020r. odbyły się dwa webinary dotyczące Lubuskich Bonów Wsparcia.
W trakcie tych wydarzeń uczestnicy mięli okazję zadawania pytań, na które prezenterzy odpowiadali. Na podstawie tej serii pytań zdecydowaliśmy się stworzyć ten wpis. Mamy nadzieję, że pomoże on znaleźć odpowiedzi tym osobom, które nie miały okazji brać udziału w webinarach.

Zadaliśmy przedstawicielowi Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej również własne pytanie : Czy z Lubuskiego Bonu Wsparcia można sfinansować oprogramowanie wspierające rozwój firmy, chociażby system CRM, który oferujemy zwykle swoim klientom – Bitrix24. Okazuje się, że TAK. Jeśli jesteście więc Państwo zainteresowani wsparciem rozwoju relacji z klientami w Waszej firmie, zapraszamy do : rozmowy!

Jakie pytania mieli inni przedsiębiorcy? Poniżej znajdziecie Państwo je wylistowane na kilku stronach tego wpisu. Jeśli byliście aktywnymi uczestnikami webinarów, być może natraficie również na własne!


Czy stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą też może być beneficjentem?

Tak, jeżeli jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Przedsiębiorców.

Czym jest przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji ekonomicznej?

W tym punkcie proszeni są o samoocenę i wypełnienie załącznika, w którym zaświadcza, że nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej. Należy się w tym oświadczeniu odnieść się obiektywnie do serii pytań z kwestionariusza, która wskazuje na elementy kondycji finansowej firmy. Jednym z przykładowych elementów jest nieposiadanie zaległości publiczno-prawnych na dzień 31.12.2019r lub na dzień składania wniosku. Sama strata podatkowa, zgodnie z definicją dostępną w oświadczeniu, nie przesądza o tym, że przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji trudnej ekonomicznie.

Czy VAT jest kosztem kwalifikowanym ?

VAT jest kosztem kwalifikowanym tylko dla przedsiębiorstw, które nie mają prawnej możliwości odzyskania VATu (potocznie mówiąc nie są VATowcami). Dla płatników VATu przyjmujemy wartość netto.

Czy z Lubuskiego Bonu Wsparcia można opłacać wynagrodzenia pracowników oraz składki ZUS?

Nie.

Czy koszty IT są kosztami inwestycyjnymi ?

Jeżeli jest to zewnętrzna usługa IT, nie jest kosztem kwalifikowanym, ponieważ związany jest z zakupem bieżących usług na potrzeby firmy. Jeśli jednak jest to inwestycja – zakup sprzętu komputerowego, serwerowni itp. zalicza się już do kosztów kwalifikowanych.

Czy można zakupić lokal?

Nie można finansować zakupu nieruchomości z Lubuskich Bonów Wsparcia.

Czy można opłacać usługi zewnętrzne z Lubuskich Bonów Wsparcia?

Nie. Usługi zewnętrzne nie znajdują się w katalogu, z tego względu nie mogą zostać finansowane z Lubuskich Bonów Wsparcia.

Jak wyglądać ma rozeznanie rynku?

Wydatki potwierdzone muszą być rozeznaniem rynku. Wymagane jest ono w przypadku, gdy pojedyncze zamówienie inwestycyjne przekracza 5 tys. złotych netto. Potwierdzenie przeprowadzenia rozeznania ma mieć formę przedstawienie dwóch różnych ofert dotyczących danej inwestycji. Może to być również wydruk ze stron internetowych, zdjęcie cennika dostawcy lub producenta.

Czy w przypadku zakupu urządzenia poniżej 5 tys. zł wymagane jest przeprowadzenie badania rynku?

Nie jest to wymagane.

Jak przedstawić dochody, w przypadku podmiotów powiązanych – np. właściciel posiada jednoosobową działalność?

Jesteście zobowiązani Państwo przedstawić zaświadczenie o posiadaniu statusu MŚP. W tym formularzu przedstawiacie Państwo dane wnioskodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych. Nie można jednak składać wniosków – i jako chociażby spółka i jako osoba samozatrudniona. Można złożyć tylko jeden wniosek o Lubuski Bon Wsparcia do jednego operatora.

Zapraszamy do subskrypcji i udostępniania!

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *